Nowe przepisy budowlane 2017

Dowiedz się, co zmienia się w przepisach budowlanych w nadchodzącym 2017 roku. Nowe wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła do przegród oraz wiele więcej.

Osoby planujące rozpoczęcie budowy w 2017 r. powinny zapoznać się z nowymi wytycznymi w zakresie ocieplania budynków. Głównym celem zmian jest poprawa efektywności energetycznej budynków, która przełoży się zarówno na niższe koszty eksploatacji budynku, jak i przyczyni się do ochrony środowiska.

 

Aktualizacja Warunków Technicznych

Aktualizacja przepisów ze stycznia 2014 r. zakłada kilkuetapowe wdrażanie zmian w zakresie izolacji obiektów. Jej celem ma być poprawa efektywności energetycznej budynków, którą planuje się osiągnąć do 2021 r. Najważniejszą zmianą jest zaostrzenie wymagań dot. współczynnika przenikania ciepła dla przegród.

 

W kierunku ekologicznego budownictwa

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie nowe wymagania w zakresie minimalnej izolacyjności przegród budowalnych. Prowadzona polityka unijna zakłada regularne wdrażanie nowych rozwiązań, aby do 2021 r. aby uzyskać większą energooszczędność nowego budownictwa. Głównym dążeniem krajów europejskich jest w tym zakresie budownictwo zeroenergetyczne lub pasywne. Domy wybudowane zgodnie z tym podejściem korzystają z nowoczesnych źródeł energii i są niemal samowystarczalne pod względem energetycznym.

Aby osiągnąć ten cel nowo powstające budynki powinny być budowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ich zapotrzebowanie na ciepło. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, czy też uwzględnienie nowych parametrów technicznych przy wyborze okien i drzwi ma także zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło.

 

Uwzględnienie warunków technicznych w projektach gotowych i indywidualnych

Jeżeli planujemy budowę domu, musimy zastosować nowe parametry w planie budynku. Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy uwzględnić zaostrzone wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, okien i drzwi oraz wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, która wykorzystywana jest do ogrzewania, wentylacji czy też podgrzania wody użytkowej.

Zmiany dotyczą wszystkich projektów, niezależnie od tego czy jest to projekt stworzony na indywidualne zamówienie, czy też projekt gotowy domu. W przypadku projektów gotowych musimy wykonać konieczną aktualizację przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Brak odpowiedniej adaptacji projektu grozi odrzuceniem wniosku, co bezpośrednio przełoży się na dłuższy okres budowy.

Nowe parametry określają minimalną, graniczną wartość parametrów, które muszą być uwzględnione na etapie budowy. Każdy wykonawca może zdecydować o wyborze komponentów o lepszych parametrach, które pomogą uzyskać jeszcze lepsze wyniki w zakresie energooszczędności budynku.

Warto skonsultować się z doświadczonym biurem projektowym lub ekspertem w zakresie ocieplania budynków, który doradzi nam jakie warunki termoizolacji należy spełnić, aby po uwzględnieniu kosztów inwestycji, osiągnąć maksymalne oszczędności.

 

Domy energooszczędne

Z dniem 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będzie niższa wartość współczynnika Umax, który określa jak wiele ciepła może przenikać na zewnątrz. Wysoka wartość tego współczynnika oznacza duże utraty ciepła. Wprowadzone zmiany mają na celu budowę takich domów, aby ograniczyć koszty ogrzewania budynku, zwiększyć komfort życia mieszkańców, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

tabela wartości współczynnika przenikania ciepła

Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

Projekt gotowy domu
© 2024 HS-Projekt | Gliwice
wykonanie: kotonski.pl