Kierownik budowy / inspektor nadzoru: Kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego


Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu nadzoru budowlanego:

 

    - pełnienie funkcji kierownika budowy

    - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Podejmując funkcje kierownika budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem budowy, obejmujących m.in. zgłoszenie budowy i kierownika budowy do Nadzoru budowlanego oraz pobranie dziennika budowy.


HS-PROJEKT (2017)
wykonanie: kotonski.pl
Menu